Sagsnummer: 2003-0066

Kritik af Århus Stiftstidende. Manglende forelæggelse. Offentliggørelse af privatadresse og arbejdsplads.

31-10-2003

Klager klagede over, at bladet i flere artikler omtalte ham som leder af AGF’s fangruppe, White Pride, og som nynazist. Pressenævnet kunne ikke tage stilling til, om de beskyldninger, der var rettet mod klager i artiklerne, var rigtige, der da ikke kunne føres bevis. Nævnet fandt, at oplysningerne om klager var af en sådan karakter, …

Klager klagede over, at bladet i flere artikler omtalte ham som leder af AGF’s fangruppe, White Pride, og som nynazist.
Pressenævnet kunne ikke tage stilling til, om de beskyldninger, der var rettet mod klager i artiklerne, var rigtige, der da ikke kunne føres bevis.
Nævnet fandt, at oplysningerne om klager var af en sådan karakter, at de burde være efterprøvet ved at blive forelagt for ham, inden de blev offentliggjort.
Nævnet fandt, at bladet under hensyn til beskyldningernes alvorlige karakter burde have udfoldet yderligere bestræbelser på at efterprøve dem, herunder ved forelæggelse for klager. Oplysningerne i artiklerne havde ikke en sådan aktualitet, at bladet ikke kunne have afventet hans eventuelle bemærkninger. Nævnet fandt, at bladet herved havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Nævnet fandt ikke, at der f.s.v.a. artikler bragt efter den 27. juni 2003 var grundlagt for at udtale kritik, da klager på dette tidspunkt var blevet bekendt med, at bladet ønskede hans kommentarer til de kommende artikler.
Nævnet fandt, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved at bringe klagers navn og billede i forbindelse med omtalen af hans påståede forbindelse til White Pride. Nævnet fandt derimod, at det ikke var nødvendigt for denne omtale at bringe oplysninger om hans privatadresse og arbejdsplads og billeder derfra. Nævnet fandt, at bladet herved havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Nævnet udtalte endvidere sin kritik af bladet i anledning af offentliggørelsen af en forkert billedtekst.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0066.

Del på sociale medier ved at klikke her: