Sagsnummer: 2003-6-0093

Kritik af B.T. Bl.a. krænkende udtryk og manglede høring.

25-01-2004

Klagerne klagede over bladets offentliggørelse af forkerte oplysninger om en tidligere estisk viceforsvarsminister, der var blevet ansat på Baltic Defense College. Pressenævnet fandt, at der ikke i en tidligere dom i en straffesag mod den tidligere viceforsvarsminister var belæg for udsagnet om, at han skulle have puttet penge i egen lomme. Bladet havde derfor ved …

Klagerne klagede over bladets offentliggørelse af forkerte oplysninger om en tidligere estisk viceforsvarsminister, der var blevet ansat på Baltic Defense College.
Pressenævnet fandt, at der ikke i en tidligere dom i en straffesag mod den tidligere viceforsvarsminister var belæg for udsagnet om, at han skulle have puttet penge i egen lomme. Bladet havde derfor ved offentliggørelsen af oplysningen handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Uanset at der må indrømmes medierne vide rammer i forhold til den redaktionelle formuleringsfrihed, fandt nævnet, at der – set i forhold til karakteren af de kriminelle handlinger, som viceforsvarsministeren var dømt for – ikke var belæg for anvendelsen af udtrykket ”landsforræder”. Bladet havde også på dette punkt handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Nævnet fandt, at bladet burde have efterprøvet udsagnene om, at den tidligere viceforsvarsminister skulle have puttet penge i egen lomme i forbindelse med svindel, og at han var en landsforræder, da udsagnene måtte anses som skadelige og agtelsesforringende for ham. Ved at undlade dette havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte tillige på dette punkt sin kritik.
Derudover havde bladet ikke handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0093.

Del på sociale medier ved at klikke her: