Sagsnummer: 2001-0063

Kritik af B.T. f.s.v.a. presseetik. Ikke tilstrækkelig dækning for billedtekst og underrubrik. Anmodning om genmæle indgivet for sent.

25-10-2001

Klager gjorde gældende, at citater fra ham i en billedtekst og en manchet (underrubrik) fremsat i bladet var direkte usande, og at sådanne forkerte påstande var til stor skade for hans omdømme som byråds- og folketingskandidat. Klageren anførte, at offentliggørelsen var i strid med god presseskik og ønskede derfor et genmæle. Pressenævnet udtalte, at klager …

Klager gjorde gældende, at citater fra ham i en billedtekst og en manchet (underrubrik) fremsat i bladet var direkte usande, og at sådanne forkerte påstande var til stor skade for hans omdømme som byråds- og folketingskandidat. Klageren anførte, at offentliggørelsen var i strid med god presseskik og ønskede derfor et genmæle. Pressenævnet udtalte, at klager ikke var berettiget til genmæle, idet anmodning om genmæle ikke var indgivet til det pågældende medie inden 4 uger efter offentliggørelsen. Nævnet bemærkede, at bladet havde erkendt, at der ikke havde været tilstrækkelig dækning i artiklens tekst for billedteksten og underrubrikken. Nævnet fandt, at bladet herved havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik. Da bladet kort tid efter nævnets henvendelse til bladet i anledning af klagen havde bragt en beklagelse og berigtiget de urigtige oplysninger, fandt nævnet ikke grundlag for at pålægge bladet at offentliggøre nævnets kendelse.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0063.

Del på sociale medier ved at klikke her: