Sagsnummer: 2003-6-0118

Kritik af B.T. Forkerte oplysninger.

27-02-2004

Klager – en sædbank klagede over bladets offentliggørelse af oplysninger, som der ikke var grundlag for. Pressenævnet udtalte at bladets oplysninger om distributionen af donors sæd ikke var nærmere verificerede, men hidrørte fra kilder tæt på donor. Bladet var samtidig bekendt med, at oplysningerne var bestridt af direktøren for klager, som i en artikel inde …

Klager – en sædbank klagede over bladets offentliggørelse af oplysninger, som der ikke var grundlag for.
Pressenævnet udtalte at bladets oplysninger om distributionen af donors sæd ikke var nærmere verificerede, men hidrørte fra kilder tæt på donor. Bladet var samtidig bekendt med, at oplysningerne var bestridt af direktøren for klager, som i en artikel inde i bladet. var citeret for at udtale, at donor kun leverede sæd nogle ganske få gange, og at sæden aldrig blev distribueret videre. Selv om der således ikke var dækning herfor i de oplysninger, som bladet var i besiddelse af, blev det på forsiden, i lederen og i en artikeloverskrift inde i bladet slået fast som en kendsgerning, at sædbanken havde distribueret donors sæd rundt om i verden. Pressenævnet finder, at bladet herved har handlet i strid med god presseskik, og at dette gjaldt, selv om den sag, som bladet behandlede, havde en klar samfundsmæssig interesse, hvor hensynet til ytringsfriheden havde særlig stor vægt. Nævnet udtalte derfor sin kritik. Det måtte dog anses for en formildende omstændighed, at klager i den første telefonsamtale med bladet kom med udtalelser, som kunne bestyrke bladets gode tro.
Under hensyn hertil samt til det forhold, at bladet den 25. oktober 2003 havde oplyst, at donors sæd ikke blev distribueret videre, fandt nævnet ikke grundlag for at pålægge bladet at offentliggøre et resumé af nævnets kendelse.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0118.

Del på sociale medier ved at klikke her: