Sagsnummer: 2002-0088

Kritik af B.T. Manglende kildereference og manglende høring.

26-11-2002

Klagerne klagede over bladets omtale af, at tre drenge – herunder klagernes søn – havde overfaldet en yngre dreng. Pressenævnet bemærkede, at det på baggrund af oplysninger fra den forurettede drengs moder og Middelfart Politi fremstod som et faktum, at de tre drenge, herunder klagernes søn, havde overfaldet en yngre dreng. Pressenævnet fandt, at bladet …

Klagerne klagede over bladets omtale af, at tre drenge – herunder klagernes søn – havde overfaldet en yngre dreng.
Pressenævnet bemærkede, at det på baggrund af oplysninger fra den forurettede drengs moder og Middelfart Politi fremstod som et faktum, at de tre drenge, herunder klagernes søn, havde overfaldet en yngre dreng.
Pressenævnet fandt, at bladet burde have refereret politiet som kilde til artiklens sagsfremstilling, ligesom bladet burde have henvendt sig til klagerne for at få en kommentar til artiklens oplysninger. Da dette ikke var sket, og da fremstillingen herved var blevet ensidig, havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Nævnet fandt ikke i øvrigt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0088.

Del på sociale medier ved at klikke her: