Sagsnummer: 2003-6-0094

Kritik af B.T.’s internetavis. Ikke belæg for krænkende udsagn og manglede høring.

25-01-2004

Klagerne klagede over internetavisens offentliggørelse af forkerte oplysninger om en tidligere estisk viceforsvarsminister, der var ansat på Baltic Defense College. Pressenævnet fandt, at der ikke i en tidligere dom i en straffesag mod den tidligere viceforsvarsminister var belæg for udsagnet om, at han skulle have puttet penge i egen lomme. Internetavisen havde derfor ved offentliggørelsen …

Klagerne klagede over internetavisens offentliggørelse af forkerte oplysninger om en tidligere estisk viceforsvarsminister, der var ansat på Baltic Defense College.
Pressenævnet fandt, at der ikke i en tidligere dom i en straffesag mod den tidligere viceforsvarsminister var belæg for udsagnet om, at han skulle have puttet penge i egen lomme. Internetavisen havde derfor ved offentliggørelsen af oplysningen handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Uanset at der må indrømmes medierne vide rammer i forhold til den redaktionelle formuleringsfrihed, fandt nævnet, at der – set i forhold til karakteren af de kriminelle handlinger, som viceforsvarsministeren var dømt for – ikke var belæg for anvendelsen af udtrykket ”landsforræder”. Internetavisen havde også på dette punkt handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Nævnet fandt, at internetavisen burde have efterprøvet udsagnene om, at den tidligere viceforsvarsminister skulle have puttet penge i egen lomme i forbindelse med svindel, og at han var en landsforræder, da udsagnene måtte anses som skadelige og agtelsesforringende for ham. Ved at undlade dette havde internetavisen handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte tillige på dette punkt sin kritik.
Derudover havde internetavisen ikke handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0094.

Del på sociale medier ved at klikke her: