Sagsnummer: 2005-6-0248

Kritik af B.T.´s internetavis. Offentliggørelse af foto, der tidligere var bragt, uden samtykke.

08-12-2005

Klager klagede over at B.T.s internetavis havde bragt et foto af klager. Pressenævnet fandt, at B.T.s internetavis havde tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre fotografiet af klager uden hendes samtykke. Det ændrede ikke på afgørelsen, at hun to år tidligere havde givet Berlingske Tidende tilladelse til at bringe fotografiet i forbindelse med en anden artikel. …

Klager klagede over at B.T.s internetavis havde bragt et foto af klager. Pressenævnet fandt, at B.T.s internetavis havde tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre fotografiet af klager uden hendes samtykke. Det ændrede ikke på afgørelsen, at hun to år tidligere havde givet Berlingske Tidende tilladelse til at bringe fotografiet i forbindelse med en anden artikel. Nævnet udtalte sin kritik heraf.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0248.

Del på sociale medier ved at klikke her: