Sagsnummer: 2002-0100

Kritik af B.T. Udtalelse bragt som citat.

28-12-2002

Klager klagede over, at bladet i en artikel, der tog udgangspunkt i to andre artikler i et fagtidsskrift og i et telefoninterview med indklagede, havde fejlciteret hende. Pressenævnet fandt, at det ikke kunne lægges til grund, at klager skulle have udtalt, at hun i sit speciale havde set på, hvor hurtigt kalk-præparaternes indhold blev optaget …

Klager klagede over, at bladet i en artikel, der tog udgangspunkt i to andre artikler i et fagtidsskrift og i et telefoninterview med indklagede, havde fejlciteret hende.
Pressenævnet fandt, at det ikke kunne lægges til grund, at klager skulle have udtalt, at hun i sit speciale havde set på, hvor hurtigt kalk-præparaternes indhold blev optaget i kroppen. Nævnet lagde derved vægt på klagers oplysning om, at hendes undersøgelse ikke havde beskæftiget sig med dette spørgsmål. Nævnet fandt, at bladet ved at bringe denne udtalelse som citat derfor havde handlet i strid med god presseskik, og udtalte sin kritik.
Nævnet fandt, at bladet ikke herudover havde handlet i strid med god presseskik i forbindelse med artiklen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0100.

Del på sociale medier ved at klikke her: