Sagsnummer: 2004-6-0010

Kritik af Beboerbladet Langebjergparken. Manglende høring.

27-02-2004

Klager klagede over et beboerblads artikel indeholdende krænkende oplysninger samt manglende forlæggelse. Pressenævnet havde ikke mulighed for at efterprøve rigtigheden af de udsagn om klager, der var bragt i en redaktionel artikel. Det er imidlertid et medies pligt at efterprøve udsagn, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, ved at forelægge dem …

Klager klagede over et beboerblads artikel indeholdende krænkende oplysninger samt manglende forlæggelse.
Pressenævnet havde ikke mulighed for at efterprøve rigtigheden af de udsagn om klager, der var bragt i en redaktionel artikel. Det er imidlertid et medies pligt at efterprøve udsagn, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, ved at forelægge dem for pågældende. Selv om artiklen ikke indeholdte konkrete udsagn, der umiddelbart virkede agtelsesforringende, havde hele artiklen efter Pressenævnets opfattelse en tone, som gjorde, at klager burde have været hørt. Beboerbladet havde derved på dette punkt ikke handlet i overensstemmelse med god presseskik, hvorfor Pressenævnet udtalte sin kritik, nævnet fandt derudover ikke, at bladet havde tilsidesat god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2004-6-0010.

Del på sociale medier ved at klikke her: