Sagsnummer: 12-70-00328

Kritik af Berlingske for at bringe citat i misvisende sammenhæng. Citationstegn manglede.

28-11-2012

Klager – KVINFO – klagede over debatinterviewet ”Kulturbattle” i Berlingske.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
 

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.
Pressenævnet finder, at de manglende citationstegn ved gengivelsen af citatet i interviewet ”Kulturbattle” den 24. august 2012 forvansker citatet fra kronikken ”Frihed er ikke lig med lighed” af 15. marts 2012 (kronikken er også omtalt på Groft Sagt-siden i indlægget ”Let’s dance” den 11. august 2012). Nævnet finder, at Berlingske burde have udvist større omhu ved gengivelsen af citatet, hvorved avisen havde kunnet undgå at bringe citatet i en misvisende sammenhæng. Pressenævnet kritiserer Berlingske for ikke at gengive citatet korrekt. 
 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00328.

Del på sociale medier ved at klikke her: