Sagsnummer: 2001-0070

Kritik af Dagbladet Børsen. Ingen dokumentation for alvorlige beskyldninger.

13-12-2001

Klagerne klagede over, at bladet i artiklen havde fremsat en række urigtige påstande om, at de havde været medvirkende til de i artiklen påståede ulovlige aktiviteter. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at nævnet ikke havde mulighed for at vurdere rigtigheden af de påklagede udsagn. Nævnet fandt, at bladet i artiklen havde rettet nogle meget alvorlige beskyldninger mod …

Klagerne klagede over, at bladet i artiklen havde fremsat en række urigtige påstande om, at de havde været medvirkende til de i artiklen påståede ulovlige aktiviteter. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at nævnet ikke havde mulighed for at vurdere rigtigheden af de påklagede udsagn. Nævnet fandt, at bladet i artiklen havde rettet nogle meget alvorlige beskyldninger mod direktøren for Elfo og derved bragt oplysninger, der er krænkende og skadelige for denne. Nævnet fandt, at der ikke i artiklen fra bladets side var fremlagt nogen form for dokumentation for de alvorlige beskyldninger. Ved at bringe de alvorlige beskyldninger uden fremlæggelse af den fornødne dokumentation havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik af bladet. Nævnet fandt, med hensyn til to udsagn ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0070.

Del på sociale medier ved at klikke her: