Sagsnummer: 2000-0067

Kritik af Danmarks Radio for program om katastrofen på Scandinavian Star.

24-10-2000

I et tv-indslag om katastrofen på Scandinavian Star blev klageren bl.a. omtalt som den ansvarlige reder for skibet, da det brændte for 10 år siden. Klageren krævede genmæle over for oplysningerne og anførte, at god presseskik var tilsidesat. Pressenævnet fandt, at Danmarks Radio havde bibragt seerne indtryk af, at klageren havde et væsentligt ansvar for …

I et tv-indslag om katastrofen på Scandinavian Star blev klageren bl.a. omtalt som den ansvarlige reder for skibet, da det brændte for 10 år siden. Klageren krævede genmæle over for oplysningerne og anførte, at god presseskik var tilsidesat. Pressenævnet fandt, at Danmarks Radio havde bibragt seerne indtryk af, at klageren havde et væsentligt ansvar for katastrofen på Scandinavian Star, og Danmarks Radio havde herved groft tilsidesat god presseskik. Nævnet fandt derimod ikke, at klageren havde krav på at få bragt et genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0067.

Del på sociale medier ved at klikke her: