Sagsnummer: 2003-6-0110

Kritik af Danmarks Radio. Påstand om uberettiget at have forsøgt at hæve på forenings konto.

27-02-2004

Klager klagede over to tv-indslag, hvori det blev oplyst, at klager uberettiget skulle have forsøgt at hæve på en forenings konto. Efter Pressenævnets opfattelse fremstod det i indslagene umiddelbart som om, klager uden nogen nærmere angivet grund skulle have forsøgt at hæve 358.000 kr. på POEM´s konto. Nævnet fandt, at tv-stationen burde have tydeliggjort, at …

Klager klagede over to tv-indslag, hvori det blev oplyst, at klager uberettiget skulle have forsøgt at hæve på en forenings konto.
Efter Pressenævnets opfattelse fremstod det i indslagene umiddelbart som om, klager uden nogen nærmere angivet grund skulle have forsøgt at hæve 358.000 kr. på POEM´s konto. Nævnet fandt, at tv-stationen burde have tydeliggjort, at det var til brug for et igangværende anti-voldsprojekt, at han forsøgte at overføre 358.000 kr. fra POEM´s konto til en driftskonto for antivoldsprojektet. Nævnet fandt, at tv stationen ved denne fremstilling af sagen havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Nævnet konstaterede, at tv-stationen havde bragt forkerte oplysninger om tidspunktet for, hvornår klager forsøgte at overføre beløbet og om, at dette skulle være sket i forbindelse med, at han var blevet afsat som formand for POEM. Nævnet udtalte i den anledning sin kritik. Da tv-stationen i nyhederne den 11. november 2003 havde berigtiget og beklaget disse oplysninger, fandt nævnet ikke grundlag for at pålægge tv-stationen at offentliggøre nævnets kendelse vedrørende dette klagepunkt.
Nævnet bemærkede, at nævnet ikke havde mulighed for at tage stilling til, hvilken aftale der blev indgået mellem klager og journalisten med hensyn til, hvilke emner interviewet skulle omhandle.
Nævnet fandt, at klager ikke var kommet tilstrækkeligt til orde i forhold til tv-stationen samlede dækning af spørgsmålet om, at han skulle have forsøgt at hæve 358.000 kr. på POEM´s konto. Tv-stationen havde herefter handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte også på dette punkt sin kritik.
Nævnet fandt ikke grundlag for at konstatere, at tv-stationen ikke har udvist tilstrækkelig kritik over for hende som kilde. Nævnet fandt ikke, at tv-stationen i øvrigt har handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0110.

Del på sociale medier ved at klikke her: