Sagsnummer: 2000-0095

Kritik af Det ny Notat. Bladet bragte citater fra andet blad.

10-11-2000

LO klagede bl.a. over, at bladet havde bragt et fiktivt interview med LO´s formand med citater hentet fra et andet blad. Nævnet udtalte, at når et medie videregiver citater fra andre medier, bør offentligheden ikke bibringes det indtryk, at det er mediet selv, der har foretaget et eventuelt interview, men det bør tydeligt fremgå, at …

LO klagede bl.a. over, at bladet havde bragt et fiktivt interview med LO´s formand med citater hentet fra et andet blad. Nævnet udtalte, at når et medie videregiver citater fra andre medier, bør offentligheden ikke bibringes det indtryk, at det er mediet selv, der har foretaget et eventuelt interview, men det bør tydeligt fremgå, at interviewet er hentet fra et andet medie. Da bladet ikke i fornødent omfang havde angivet sin kilde, var god presseskik tilsidesat.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0095.

Del på sociale medier ved at klikke her: