Sagsnummer: 2007-6-0564

Kritik af Ekstra Bladet for at give indtryk af, at klager havde unddraget sig forkyndelse af tilsigelse til møde i retten ved at flygte til Norge. Ikke belæg for at anvende udsagnet "dødslæge".

05-12-2007

Klager klagede over to artikler i Ekstra Bladet. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6. Pressenævnet finder, at overskriften ”Dødslæge stukket af til Norge” sammenholdt med indholdet af artiklen i Ekstra …

Klager klagede over to artikler i Ekstra Bladet.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6.
Pressenævnet finder, at overskriften ”Dødslæge stukket af til Norge” sammenholdt med indholdet af artiklen i Ekstra Bladet den 27. juli 2007 indeholder en beskyldning mod [K] om, at han har unddraget sig forkyndelse af tilsigelsen til at møde i retten i Næstved ved at flygte til Norge. Ekstra Bladet har oplyst, at bladet har baseret beskyldningen på en samtale med politiadvokat Otto Høj Madsen. Efter indholdet af Otto Høj Madsens brev af 10. september 2007 lægger Pressenævnet imidlertid til grund, at der ikke har været dækning for beskyldningen i Otto Høj Madsens udtalelser til Ekstra Bladet, og Pressenævnet udtaler derfor sin kritik.
Pressenævnet finder endvidere, at der ikke har været belæg for at anvende det meget stærke udtryk ”dødslæge” som betegnelse for [K], og nævnet udtaler derfor tillige sin kritik heraf.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0564.

Del på sociale medier ved at klikke her: