Sagsnummer: 2008-6-0757

Kritik af Ekstra Bladet for brug af foto som illustration til et læserbrev. Berigtigelse.

20-11-2008

Klager – en person – klagede over et billede bragt i Ekstra Bladet. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge Ekstra Bladet at destruere billedmaterialet. Det er Pressenævnets opfattelse, at medier bør være varsomme med at anvende enkeltpersoner som illustration til en generel beskrivelse. Da læserbrevet …

Klager – en person – klagede over et billede bragt i Ekstra Bladet.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge Ekstra Bladet at destruere billedmaterialet.
Det er Pressenævnets opfattelse, at medier bør være varsomme med at anvende enkeltpersoner som illustration til en generel beskrivelse. Da læserbrevet fejlagtigt kan give indtryk af, at læge [K] kan identificeres med kritikken i læserbrevet, udtaler nævnet sin kritik af Ekstra Bladet.
Da Ekstra Bladet den 10. oktober 2008 har berigtiget forholdet, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse efter medieansvarsloven § 49. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0757.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: