Sagsnummer: 2006-6-0374

Kritik af Ekstra Bladet for ikke at forelægge krænkende oplysninger.

26-10-2006

Det fremgår af de Vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Pressenævnet fandt, at offentliggørelsen af [K]s navn i forbindelse med artikelserien vedrørende ”Danmarks dårligste læger” kunne være skadeligt, …

Det fremgår af de Vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Pressenævnet fandt, at offentliggørelsen af [K]s navn i forbindelse med artikelserien vedrørende ”Danmarks dårligste læger” kunne være skadeligt, krænkende eller virke agtelsesforringende for jordemoder [K], hvorfor Ekstra Bladet burde have forelagt hende oplysningerne inden offentliggørelsen, og Nævnet udtalte kritik af det bragte.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0374.

Del på sociale medier ved at klikke her: