Sagsnummer: 2006-6-0395

Kritik af Ekstra Bladet for ikke at sikre effektiv sløring af foto. Kompetence.

26-10-2006

Det ligger uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt selve fotograferingen er en overtrædelse af straffelovens bestemmelser, idet afgørelse heraf henhører under domstolene. Det fremgår af de Vejledende regler for god presseskik, at det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Pressenævnet fandt derfor, at det havde påhvilet Ekstra Bladet …

Det ligger uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt selve fotograferingen er en overtrædelse af straffelovens bestemmelser, idet afgørelse heraf henhører under domstolene. Det fremgår af de Vejledende regler for god presseskik, at det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Pressenævnet fandt derfor, at det havde påhvilet Ekstra Bladet at sikre en effektiv anonymisering af klager, der hverken udtrykkeligt eller stiltiende havde samtykket i offentliggørelsen af fotografiet. Nævnet fandt, at Ekstra Bladet ved den skete sløring ikke i tilstrækkeligt grad havde sikret en effektiv anonymisering af klageren, og Nævnet udtalte kritik heraf.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0395.

Del på sociale medier ved at klikke her: