Sagsnummer: 2003-0067

Kritik af Ekstra Bladet. Manglende forelæggelse.

31-10-2003

Klager klagede over, at bladet i flere artikler omtalte ham som leder af AGF’s fangruppe, White Pride, og som nynazist. Pressenævnet kunne ikke tage stilling til, om de beskyldninger, der var rettet mod klager i artiklerne, var rigtige, der da ikke kunne føres bevis. Nævnet fandt, at oplysningerne om klager var af en sådan karakter, …

Klager klagede over, at bladet i flere artikler omtalte ham som leder af AGF’s fangruppe, White Pride, og som nynazist.
Pressenævnet kunne ikke tage stilling til, om de beskyldninger, der var rettet mod klager i artiklerne, var rigtige, der da ikke kunne føres bevis.
Nævnet fandt, at oplysningerne om klager var af en sådan karakter, at de burde være efterprøvet ved at blive forelagt for ham, inden de blev offentliggjort.
Nævnet fandt, at bladet under hensyn til beskyldningernes alvorlige karakter burde have udfoldet yderligere bestræbelser på at efterprøve dem, herunder ved forelæggelse for klager. Oplysningerne i artiklerne havde ikke en sådan aktualitet, at bladet ikke havde kunne afventet hans eventuelle bemærkninger. Nævnet fandt, at bladet herved havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0067.

Del på sociale medier ved at klikke her: