Sagsnummer: 2003-0068

Kritik af Ekstra Bladet. Manglende høring om kommunalansattes påstået manipulation og magtmisbrug.

19-11-2003

Klagerne klagede over, at bladet omtalte dem som værende blevet fyret fra kommunen p.g.a. manipulation og magtmisbrug. Pressenævnet kunne ud fra sagens oplysninger ikke vurdere, hvori samarbejdsproblemerne havde bestået, og hvad der var den reelle baggrund for, at klagerne var blevet afskediget af kommunen. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet …

Klagerne klagede over, at bladet omtalte dem som værende blevet fyret fra kommunen p.g.a. manipulation og magtmisbrug.
Pressenævnet kunne ud fra sagens oplysninger ikke vurdere, hvori samarbejdsproblemerne havde bestået, og hvad der var den reelle baggrund for, at klagerne var blevet afskediget af kommunen. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet på dette punkt.
Nævnet fandt, at beskyldningerne mod de tidligere medarbejdere i familieafdelingen, herunder lederen, for manipulation og magtmisbrug var af en sådan karakter, at de burde være efterprøvet ved at blive forelagt for lederen, inden de blev offentliggjort. Ved at undlade dette havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Nævnet fandt derudover ikke anledning til at udtale kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0068.

Del på sociale medier ved at klikke her: