Sagsnummer: 2002-0084

Kritik af Ekstra Bladet. Misvisende overskrift på nævnets kendelse. Burde være offentliggjort tidligere.

28-10-2002

Klager klagede over, at bladet offentliggjorde en kendelse fra nævnet for sent, at bladet med en overskrift til kendelsen, havde kommenteret denne, og at kendelsen var offentliggjort ved siden af en anden kendelse fra Pressenævnet. Pressenævnet fandt, at bladet burde have bragt kendelsen tidligere end sket, og nævnet udtalte i den anledning sin kritik. Pressenævnet …

Klager klagede over, at bladet offentliggjorde en kendelse fra nævnet for sent, at bladet med en overskrift til kendelsen, havde kommenteret denne, og at kendelsen var offentliggjort ved siden af en anden kendelse fra Pressenævnet.
Pressenævnet fandt, at bladet burde have bragt kendelsen tidligere end sket, og nævnet udtalte i den anledning sin kritik.
Pressenævnet udtalte videre, at offentliggørelse af en kendelse skal bringes under den overskrift, som er angivet i pålægget, ”Kendelse fra Pressenævnet”. Bladet offentliggjorde imidlertid kendelsen under en fremhævet overskrift ”Opgivet sag”. Kendelsen blev bragt i en rubrik, hvor der tillige var omtalt en anden sag. Rubrikken havde en ikke fremhævet fælles overskrift ”Kendelser fra Pressenævnet”. Den fremhævede overskrift ”Opgivet sag” kunne tilmed give anledning til misforståelse af kendelsens indhold. Nævnet pålagde derfor bladet at foretage en ny offentliggørelse af nævnets tidligere afsagte kendelse med den overskrift, der fremgik af pålægget.
Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af, at bladet omtalte en anden sag, hvor nævnet fandt, at bladet ikke havde tilsidesat god presseskik, men fandt, at det var i strid med pålægget, at omtalen af den anden sag blev bragt i samme rubrik og under en fælles overskrift.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0084.

Del på sociale medier ved at klikke her: