Sagsnummer: 2003-6-0099

Kritik af Ekstra Bladet. Offentliggørelse af privatadresser. Dissens.

25-01-2004

Klagerne – to brødre – klagede over, at bladet i en artikel om en tvist om en lottogevinst mellem dem og en tredje bror offentliggjorde deres navne og adresser. Pressenævnet fandt, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved i artiklen at offentliggøre navnene på klagerne. Nævnet fandt, at det ikke havde …

Klagerne – to brødre – klagede over, at bladet i en artikel om en tvist om en lottogevinst mellem dem og en tredje bror offentliggjorde deres navne og adresser.
Pressenævnet fandt, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved i artiklen at offentliggøre navnene på klagerne.
Nævnet fandt, at det ikke havde været nødvendigt for omtalen tillige at oplyse klagernes privatadresser. Bladet havde på dette punkt handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik af bladet. Dissens.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0099.

Del på sociale medier ved at klikke her: