Sagsnummer: 2002-0085

Kritik af Fagliv. Manglende høring i artikel om mobning.

28-10-2002

Klager – en medarbejdergruppe – klagede over, at bladet havde bragt en artikel, hvori en kvinde fortalte om, hvordan hun var blevet mobbet af sine arbejdskolleger – heriblandt tillids- og sikkerhedsrepræsentanten samt lederen – på sin tidligere arbejdsplads. Klager klagede over, at kvindens udtalelse ikke var blevet forelagt de i artiklen omtalte inden offentliggørelsen. Pressenævnet …

Klager – en medarbejdergruppe – klagede over, at bladet havde bragt en artikel, hvori en kvinde fortalte om, hvordan hun var blevet mobbet af sine arbejdskolleger – heriblandt tillids- og sikkerhedsrepræsentanten samt lederen – på sin tidligere arbejdsplads.
Klager klagede over, at kvindens udtalelse ikke var blevet forelagt de i artiklen omtalte inden offentliggørelsen.
Pressenævnet fandt – uanset, at det var kvindens subjektive oplevelser, der blev gengivet i artiklen – at dennes udsagn inden offentliggørelsen burde have været forelagt tillids- og sikkerhedsrepræsentanten samt lederen, idet der i forhold til dem var fremsat udtalelser, der var krænkende og skadelige. Ved at undlade dette havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0085.

Del på sociale medier ved at klikke her: