Sagsnummer: 2001-0082

Kritik af Fyens Stiftstidende. Krænkelsen angik mindreårige børn.

13-12-2001

Klager anførte, at det var yderst kritisabelt, at 14 år gamle oplysninger, vedrørende klagers søstre, som var belagt med tavshedspligt, havde fundet sin vej til medierne, og at søstrene ikke var blevet bedt om at udtale sig eller på anden måde kommentere disse oplysninger. Nævnet fandt, at bladets oplysning om overgrebet på den mindreårige pige …

Klager anførte, at det var yderst kritisabelt, at 14 år gamle oplysninger, vedrørende klagers søstre, som var belagt med tavshedspligt, havde fundet sin vej til medierne, og at søstrene ikke var blevet bedt om at udtale sig eller på anden måde kommentere disse oplysninger. Nævnet fandt, at bladets oplysning om overgrebet på den mindreårige pige var krænkende, og at bladet havde handlet i strid med god presseskik. Nævnet udtalte sin kritik af bladet. Nævnet fandt videre, at oplysningen om episoden burde have været forelagt for den pågældende – nu voksne – kvinde forud for offentliggørelsen. Da dette ikke var sket, havde bladet også på dette punkt handlet i strid med god presseskik og nævnet udtalte tillige på dette punkt sin kritik. Selvom klager og hendes søstre var kommet til orde i bladet i forhold til oplysningerne fandt nævnet, at det burde pålægges bladet at offentliggøre nævnets kendelse, navnlig fordi krænkelsen angik mindreårige børn og deres integritet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0082

Del på sociale medier ved at klikke her: