Sagsnummer: 2002-0087

Kritik af Fyens Stiftstidende. Manglende præcisering af at klager var blevet hørt.

26-11-2002

Klagerne klagede over, at bladet i en række artikler havde omtalt, at tre drenge, herunder klagernes søn, havde overfaldet en yngre dreng. Pressenævnet bemærkede, at det i en artikel på baggrund af forklaringer fra den forurettede dreng til Middelfart Politi fremstod som et faktum, at de tre drenge, heriblandt klagernes søn, havde overfaldet en yngre …

Klagerne klagede over, at bladet i en række artikler havde omtalt, at tre drenge, herunder klagernes søn, havde overfaldet en yngre dreng.
Pressenævnet bemærkede, at det i en artikel på baggrund af forklaringer fra den forurettede dreng til Middelfart Politi fremstod som et faktum, at de tre drenge, heriblandt klagernes søn, havde overfaldet en yngre dreng.
Pressenævnet fandt, at uanset at klagerne var blevet forelagt de pågældende artikler, at de ikke havde ønsket at kommentere dem, og at de havde været klar over konsekvensen heraf, havde bladet handlet i strid med god presseskik ved ikke i tilknytning til artiklerne at have præciseret, at klagerne havde fået lejlighed til at udtale sig, men ikke havde ønsket dette.
Nævnet fandt ikke, at bladet derudover havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0087.

Del på sociale medier ved at klikke her: