Sagsnummer: 2002-0095

Kritik af Helsingør Dagblad. Kendelse fra Pressenævnet bragt sammen med kommenterende artikel.

28-10-2002

En advokat klagede over den måde, bladet havde offentliggjort en tidligere afsagt kendelse fra Pressenævnet. Kendelsen blev offentliggjort ved siden af en kommenterende artikel. Endvidere indeholdt lederen kommentarer til kendelsen. Da bladet på samme side som nævnets kendelse bragte en artikel med kommentarer til nævnets kendelse, fandt Pressenævnet, at bladet derved havde handlet i strid …

En advokat klagede over den måde, bladet havde offentliggjort en tidligere afsagt kendelse fra Pressenævnet. Kendelsen blev offentliggjort ved siden af en kommenterende artikel. Endvidere indeholdt lederen kommentarer til kendelsen.
Da bladet på samme side som nævnets kendelse bragte en artikel med kommentarer til nævnets kendelse, fandt Pressenævnet, at bladet derved havde handlet i strid med medieansvarslovens § 49, 2. pkt., og udtalte sin kritik. Pressenævnet pålagde samtidig bladet at foretage en ny offentliggørelse af den tidligere afsagte kendelse uden kommentarer.
Nævnet fandt ikke, at lederen og artiklen havde et sådant indhold, at bladet ved offentliggørelsen havde tilsidesat god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0095.

Del på sociale medier ved at klikke her: