Sagsnummer: 2003-0058

Kritik af Herning Folkeblad. Kommunes version af sag skulle være bragt sammen med bladets vurdering, da bladet var gjort bekendt med fejlagtig oplysning.

31-10-2003

Klager – en kommune – klagede over, at bladet havde bragt forkerte oplysninger om en skoleinspektørs fratræden. Pressenævnet lagde til grund, at kommunen på et møde havde orienterede bladets journalist om samarbejdsproblemerne på skolen og om, at skoleinspektøren efter eget ønske havde valgt at fratræde sin stilling. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik …

Klager – en kommune – klagede over, at bladet havde bragt forkerte oplysninger om en skoleinspektørs fratræden.
Pressenævnet lagde til grund, at kommunen på et møde havde orienterede bladets journalist om samarbejdsproblemerne på skolen og om, at skoleinspektøren efter eget ønske havde valgt at fratræde sin stilling.
Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af, at bladet havde bragte sin egen vurdering af spørgsmålet om skoleinspektørens fratræden. Nævnet fandt imidlertid, at bladet samtidig burde have bragt kommunens version af sagen. Dette havde bladet særlig anledning til, efter at kommunen havde rettet henvendelse til bladet for at få berigtiget oplysningen om, at skoleinspektøren af kommunalbestyrelsen var blevet bedt om at forlade sin stilling øjeblikkeligt. Bladet havde herved handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0058.

Del på sociale medier ved at klikke her: