Sagsnummer: 2007-6-0569

Kritik af Journalisten for ikke at forelægge krænkende oplysninger for klager.

14-11-2007

Klager – en avis – klagede over en artikel i Journalisten. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til rigtigheden af undersøgelsesgruppens rapport. Pressenævnet finder, at undersøgelsesrapportens konklusioner i artiklen kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og har derfor skullet efterprøves i …

Klager – en avis – klagede over en artikel i Journalisten.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til rigtigheden af undersøgelsesgruppens rapport.
Pressenævnet finder, at undersøgelsesrapportens konklusioner i artiklen kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for [K]. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet sin kritik af papirudgaven Journalisten. Det forhold, at [K]s kommentarer fremgik på www.journalisten.dk, kan ikke føre til et andet resultat.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0569.

Del på sociale medier ved at klikke her: