Sagsnummer: 2002-0101

Kritik af Jyllands-Posten. Manglende høring.

28-12-2002

Klager, der er MF og tidl. minister, blev af bladet i to artikler beskyldt for at have købt tæpper i udlandet til sit ministerium med danske skattekroner og for samtidig at have undladt at betale 30.000 kr. af regningen. Pressenævnet fandt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved ikke at indhente klagers …

Klager, der er MF og tidl. minister, blev af bladet i to artikler beskyldt for at have købt tæpper i udlandet til sit ministerium med danske skattekroner og for samtidig at have undladt at betale 30.000 kr. af regningen.
Pressenævnet fandt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved ikke at indhente klagers kommentar til de krænkende oplysninger.
Da bladet havde beklaget at have bragt urigtige oplysninger, og da klager havde fået lejlighed til at redegøre for sagen i bladet, fandt nævnet ikke grundlag for at pålægge bladet at offentliggøre nævnets kendelse.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0101.

Del på sociale medier ved at klikke her: