Sagsnummer: 2005-6-0202

Kritik af Nordjyske Stiftstidende for angivelse af vejnavn og husnummer m.v. vedrørende offentligt ansat. Dissens.

21-09-2005

Udlændingestyrelsen har klaget til Pressenævnet over en artikel i Nordjyske Stiftstidende. Pressenævnet havde ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af faktiske forhold, som parterne var uenige om. Nævnet kunne derfor ikke tage stilling til, om [A] havde fået tilstrækkelig lejlighed til at udtale sig i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen. Det følger af …

Udlændingestyrelsen har klaget til Pressenævnet over en artikel i Nordjyske Stiftstidende. Pressenævnet havde ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af faktiske forhold, som parterne var uenige om. Nævnet kunne derfor ikke tage stilling til, om [A] havde fået tilstrækkelig lejlighed til at udtale sig i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen. Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser, som kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Tre medlemmer udtalte herefter: Vi finder, at det ikke var nødvendigt for at få artiklens budskab frem, i detaljer, med angivelse af husnummer og vejnavn, at beskrive [A]s lokalområde, og at det ligeledes var unødvendigt at bringe et kort over området, hvorfor vi udtaler kritik heraf. Et medlem udtalte: Jeg finder, at [A] er en offentlig person, og at den påtænkte forbrydelse var rettet mod hans hjem. Da sagen havde væsentlig offentlig interesse, var det derfor et naturligt led i bladets reportage om sagen at angive adressen. Da adressen ydermere er offentlig tilgængelig, finder jeg, at det ikke var i strid med god presseskik at offentliggøre den, hverken i teksten eller i en grafik. Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet og Pressenævnet udtalte sin kritik af Nordjyske Stiftstidende. Dissens.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0202.

Del på sociale medier ved at klikke her: