Sagsnummer: 1999-0131

Kritik af Samsø Weekend mulighed for at kommentere kritik

29-11-1999

Bladet havde bragt et åbent brev fra en navngivet person til en kommune. Brevet var stærkt kritisk over for klageren som advokat. Pressenævnet fandt, at bladet burde have givet klageren mulighed for at kommentere kritikken, også selv om kritikken var fremsat i et åbent brev fra en navngiven person til en kommune. Pressenævnet udtalte i …

Bladet havde bragt et åbent brev fra en navngivet person til en kommune. Brevet var stærkt kritisk over for klageren som advokat. Pressenævnet fandt, at bladet burde have givet klageren mulighed for at kommentere kritikken, også selv om kritikken var fremsat i et åbent brev fra en navngiven person til en kommune. Pressenævnet udtalte i den anledning kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0131.

Del på sociale medier ved at klikke her: