Sagsnummer: 2000-0086

Kritik af Tænk & Test, men intet krav på genmæle.

16-10-2000

Et blad omtalte et nyt produkt og oplyst, at produktet ikke var godkendt af myndighederne. Virksomheden, der markedsførte produktet, krævede genmæle og anførte, at god presseskik var tilsidesat. Pressenævnet fandt ikke, at virksomheden havde krav på at få bragt et genmæle, idet bladet i en senere artikel havde rettet de forkerte oplysninger, men udtalte, at …

Et blad omtalte et nyt produkt og oplyst, at produktet ikke var godkendt af myndighederne. Virksomheden, der markedsførte produktet, krævede genmæle og anførte, at god presseskik var tilsidesat. Pressenævnet fandt ikke, at virksomheden havde krav på at få bragt et genmæle, idet bladet i en senere artikel havde rettet de forkerte oplysninger, men udtalte, at god presseskik var tilsidesat, idet bladet ikke havde søgt at forelægge skadelige og krænkende oplysninger for klageren.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0086.

Del på sociale medier ved at klikke her: