Sagsnummer: 2001-0074

Kritik af Thisted Dagblad. Manglende forelæggelse for klager.

13-12-2001

Klager klagede bl.a. over, at bladet i artiklen havde bragt injurier og udtalelser fra Dansk Anodiserings Industri ApS’s advokat uden forud for offentliggørelsen at have taget kontakt til klager. Klager klagede endvidere over, at et af bladet bragt dementi indeholdt ikke – berigtigede injurier og bagvaskelser. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at bladet havde erkendt at have …

Klager klagede bl.a. over, at bladet i artiklen havde bragt injurier og udtalelser fra Dansk Anodiserings Industri ApS’s advokat uden forud for offentliggørelsen at have taget kontakt til klager. Klager klagede endvidere over, at et af bladet bragt dementi indeholdt ikke – berigtigede injurier og bagvaskelser. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at bladet havde erkendt at have bragt urigtige oplysninger, og nævnet udtalte i den anledning sin kritik. Nævnet fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik i anledning af den skete rettelse eller i anledning af, at klager ikke havde fået forelagt advokatens udtalelse i rettelsen forud for offentliggørelsen. Pressenævnet fandt, at bladet burde have forelagt klager udtalelserne fra advokaten vedrørende klagers mulige afgivelse af falsk vidneforklaring, idet disse oplysninger var egnet til at skade klager. Ved ikke at forelægge klager udtalelserne havde bladet på dette punkt handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0074

Del på sociale medier ved at klikke her: