Sagsnummer: 2001-0045

Kritik af TV/Midt-Vest. Manglende forelæggelse inden offentliggørelse.

25-10-2001

Klager klagede dels på vegne af en i udsendelsen omtalt dreng over tilsidesættelse af punkt B. 1 i de vejledende regler for god presseskik, dels på egne vegne over, at forstanderen hos klager ikke var blevet forelagt et udsagn om, at han angiveligt skulle have truet med at bede kommunen om at tage forældremyndigheden fra …

Klager klagede dels på vegne af en i udsendelsen omtalt dreng over tilsidesættelse af punkt B. 1 i de vejledende regler for god presseskik, dels på egne vegne over, at forstanderen hos klager ikke var blevet forelagt et udsagn om, at han angiveligt skulle have truet med at bede kommunen om at tage forældremyndigheden fra et forældrepar, hvis det udtalte sig mere til pressen. Pressenævnet fandt, at den dreng, der i indslaget angives at have været involveret i en tidligere sag, ikke var omtalt på en sådan måde, at klageren – på vegne af drengen – havde retlig interesse i at klage til nævnet, og klagen blev derfor afvist for denne del. Pressenævnet fandt, at tv-stationen burde have forelagt forstanderen hos klager ovennævnte udsagn. Ved at have undladt at forelægge udsagnet havde tv-stationen handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0045.

Del på sociale medier ved at klikke her: