Sagsnummer: 2002-0099

Kritik af Ude og Hjemme. Brug af klagers navn og billede.

28-12-2002

Klager klagede over, at bladet i en artikel om dennes afdøde nevø nævnte klager ved navn og tillige bragte et billede af klager. Endvidere klagede klager over bladets brug af billede og overskrift på forsiden af bladet. Forsideoverskriften var bragt ved siden af et billede af prinsesse Alexandra. Uanset at klager ikke havde retlig interesse …

Klager klagede over, at bladet i en artikel om dennes afdøde nevø nævnte klager ved navn og tillige bragte et billede af klager. Endvidere klagede klager over bladets brug af billede og overskrift på forsiden af bladet. Forsideoverskriften var bragt ved siden af et billede af prinsesse Alexandra.
Uanset at klager ikke havde retlig interesse i at klage til nævnet over forsideoverskriften, fandt Pressenævnet dog anledning til at bemærke, at den pågældende overskrift sammenholdt med det gengivne billede var egnet til at give læseren det urigtige indtryk, at det var prinsesse Alexandras nevø, der var blevet dræbt.
Pressenævnet fandt ikke, at oplysningen om klagers familiemæssige tilknytning til den i artiklen omtalte afdøde i sig selv var af en sådan karakter, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved offentliggørelsen af oplysningen.
Det fremgik dog af sagen, at klagers broder før offentliggørelsen af artiklen havde betinget sig, at klagers navn alene måtte nævnes, såfremt hun gav samtykke dertil. Nævnet fandt ikke ud fra de foreliggende oplysninger, at denne betingelse efterfølgende var fraveget fra broderens side.
Nævner fandt på den baggrund, at bladet ved at nævne klager ved navn og bringe et billede af hende havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0099.

Del på sociale medier ved at klikke her: