Sagsnummer: 2000-0073

Kritik af Ugeavisen i Odense og delvis krav på genmæle.

11-10-2000

Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat og krævede et genmæle. Pressenævnet udtalte, at klageren delvist havde krav på at få bragt et genmæle, samt at god presseskik var tilsidesat, idet bladet burde have søgt oplysningerne i artiklen efterprøvet ved forelæggelse for klageren, hvilket man ikke havde gjort. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses …

Klageren anførte, at god presseskik var tilsidesat og krævede et genmæle. Pressenævnet udtalte, at klageren delvist havde krav på at få bragt et genmæle, samt at god presseskik var tilsidesat, idet bladet burde have søgt oplysningerne i artiklen efterprøvet ved forelæggelse for klageren, hvilket man ikke havde gjort.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0073.

Del på sociale medier ved at klikke her: