Sagsnummer: 2002-0089

Kritik af Viborg Stifts Folkeblad. Offentliggørelse af billeder fra bryllup imod brudeparrets ønske.

28-10-2002

Klagerne klagede over, at bladet havde bragt billeder fra deres bryllup, da bladet forinden var gjort bekendt med, at brudeparret ønskede, at brylluppet skulle være et privat anliggende. Billederne var taget i bestemte områder på det slot, hvor klagerne havde valgt at holde deres bryllup. Pressenævnet fandt, at da bladet inden brylluppet af klagerne var …

Klagerne klagede over, at bladet havde bragt billeder fra deres bryllup, da bladet forinden var gjort bekendt med, at brudeparret ønskede, at brylluppet skulle være et privat anliggende. Billederne var taget i bestemte områder på det slot, hvor klagerne havde valgt at holde deres bryllup.
Pressenævnet fandt, at da bladet inden brylluppet af klagerne var blevet gjort bekendt med, at klagerne ikke ønskede fotografering – og dermed efterfølgende offentliggørelse – havde bladet handlet i strid med god presseskik ved desuagtet at fotografere i de områder af slottet, som klagerne havde lejet i forbindelse med brylluppet og ved efterfølgende at offentliggøre billederne. Nævnet udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0089.

Del på sociale medier ved at klikke her: