Sagsnummer: 2001-0083

Kritik af Viborg Stifts Folkeblad. Utilstrækkelig berigtigelse.

20-11-2001

Klageren anførte, at bladets handlemåde klart var i strid med god presseskik, idet man havde bragt en artikel, hvori klager fejlagtigt blev sat i forbindelse med en rufferi-sag i millionklassen, herunder at klager skulle have solgt sex fra den ejendom, som der i den pågældende artikel var vist et billede af. Pressenævnet bemærkede, at bladet …

Klageren anførte, at bladets handlemåde klart var i strid med god presseskik, idet man havde bragt en artikel, hvori klager fejlagtigt blev sat i forbindelse med en rufferi-sag i millionklassen, herunder at klager skulle have solgt sex fra den ejendom, som der i den pågældende artikel var vist et billede af. Pressenævnet bemærkede, at bladet havde erkendt at have bragt et forkert billede i forbindelse med artiklerne. Bladet havde endvidere oplyst klagers adresse i forsideartiklen. Nævnet fandt, at bladet herved havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik. Nævnet fandt endvidere, at bladet – særlig henset til de meget alvorlige beskyldninger, der var bragt – ikke på tilstrækkelig vis havde berigtiget de forkerte oplysninger om, at klager skulle have været involveret i den omtalte rufferi-sag. Nævnet fandt, at bladet ved den utilstrækkelige berigtigelse havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte også på dette punkt sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0083.

Del på sociale medier ved at klikke her: