Sagsnummer: 2003-6-0077

Kritik af www.borgerdebat.dk. Indlæg overskred læserbrevsdebattens vide rammer.

31-10-2003

Klager klagede over, at internetmediet bragte to indlæg, hvor klager bl.a. blev omtalt som lystmorder. Pressenævnet udtalte, at det er nævnets opfattelse, at læserbrevsdebatten må have vide rammer, og læserbreve indeholder – efter sagens natur – ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle artikler. Uanset dette er der dog grænser for, hvor groft krænkende …

Klager klagede over, at internetmediet bragte to indlæg, hvor klager bl.a. blev omtalt som lystmorder.
Pressenævnet udtalte, at det er nævnets opfattelse, at læserbrevsdebatten må have vide rammer, og læserbreve indeholder – efter sagens natur – ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle artikler. Uanset dette er der dog grænser for, hvor groft krænkende læserbreve, et medie kan bringe uden at tilsidesætte god presseskik.
Nævnet fandt, at indlæggene overskred disse grænser, navnlig ved de anvendte betegnelser af klager. Indklagede havde handlet i strid med god presseskik ved at bringe indlæggene, og nævnet udtalte sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0077.

Del på sociale medier ved at klikke her: