Sagsnummer: 2007-6-0556

Kritik af www.comon.dk for at give indtryk af, at nuværende medarbejdere i selskab var tiltalt. Utilstrækkelig berigtigelse.

16-10-2007

2 klagere – et selskab og en koncerndirektør – klagede over en artikel på www.comon.dk Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives er korrekte, jf. …

2 klagere – et selskab og en koncerndirektør – klagede over en artikel på www.comon.dk
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives er korrekte, jf. punkt A.1.
Pressenævnet finder, at udsagnet ”hvor blandt andet ledende [A]-medarbejdere sidder på anklagebænken” fejlagtigt kan give det indtryk, at flere af de nuværende medarbejdere i [A]-selskaberne er tiltalt, hvilket ikke er korrekt, og nævnet udtaler sin kritik.
Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt. A.7.
Pressenævnet finder, at den berigtigelse, som www.comon.dk bragte, ikke var i en sådan form, at læserne fik fornøden mulighed for at blive opmærksomme på berigtigelsen. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at læsere, der allerede har været inde på artiklen inden berigtigelsestidspunktet, ikke fik fornøden mulighed for at blive opmærksomme på berigtigelsen.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0556.

Del på sociale medier ved at klikke her: