Sagsnummer: 15-70-00865

Layout på mobilsite ok

01-12-2015

Der var klaget over opsætningen af Ekstra Bladets mobilsite. Ifølge klager kunne opsætningen misforstås, så man opfattede et billede indsat af ham til artiklen ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” som om han havde forbindelse til en anden overskrift om en sædelighedsforbrydelse. Nævnet var uenig med klager og udtalte ikke kritik.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.
På baggrund af det fremsendte skærmdump og parternes oplysninger lægger Pressenævnet det til grund, at den opsætning, der klages over, fremgik af Ekstra Bladets mobilsite på undersiden ”112” den 31. juli 2015. Rubrikken ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt” er i rød skriftfarve på gul bundfarve og med hvid ramme. Rubrikken ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” er bragt i hvid skriftfarve på sort bundfarve uden hvid ramme og med billedet af [Klager] i direkte forbindelse til rubrikkens bundfarve. I artiklen ”Dansk flugtkonge bag tremmer igen” ses billedet af [Klager] og en omtale af hans dom for våbenbesiddelse.
Det er Pressenævnets opfattelse, at det må betragtes som normal praksis på avi-sers nyhedssider, at der til nogle rubrikker er indsat et billede, mens andre historier bringes uden billede og alene fremgår af nyhedsstrømmen med en rubrik, hvor rubrikken virker som et link til artiklen. Det var også tilfældet på Ekstra Bladets mobilsite den 31. juli 2015.
Pressenævnet finder herefter ikke, at Ekstra Bladets opsætning gav indtryk af, at [Klager] havde forbindelse til artiklen ”Dømt efter 11 år: Udsatte steddatter for årelangt sexmareridt” eller i øvrigt var omtalt i forbindelse med sædelighedsforbrydelser.
Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere opsætningen af Ekstra Bladets mobilsite den 31. juli 2015.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00865.

Del på sociale medier ved at klikke her: