Sagsnummer: 15-70-00856

Links til andre artikler var ok

01-12-2015

Jyllands-Posten.dk havde indsat links til andre artikler, der beskrev andre byggesager, end den byggesag som der var klaget over. Bygherren klagede, fordi han mente, at linkene fremstod som mellemrubrikker i den påklagede artikel og derved gav et forkert indtryk af omtalen i artiklen. Pressenævnet fandt ikke, at linkene skulle læses som mellemrubrikker, og udtalte ikke kritik.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

God presseskik
– Links til andre artikler
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6.
I Jyllands-Postens netartikel var overskrifter til andre artikler indsat som links. Ved at klikke på det indsatte link (overskriften til en anden artikel) blev læseren ført direkte videre til en anden artikel. Ét af linkene vedrører samme byggesag som den påklagede artikel, mens de tre andre links henviser til artikler omhandlende andre byggesager eller generelle overvejelser i kommunen vedrørende byggesager. Linkene i artiklen ”Bygherre skal skrælle top af villa” er understreget og indsat i artiklens tekst i grøn skriftfarve, mens den øvrige del af artiklen er i sort skrift.
Pressenævnet finder herefter ikke, at linkene fremstår på sådan måde, at de læses som mellemrubrikker til den påklagede artikel, idet layout’et blandt andet viser, at der er tale om links. Det er videre almindelig praksis på internettet, at netaviser henviser til andre artikler på denne måde. Idet der lægges afgørende vægt på, at linkene ikke kan opfattes som en del af den påklagede artikel, finder Pressenævnet ikke anledning til at udtale kritik af Jyllands-Posten for at indsætte linkene.

 

– Artiklens tone
[Klager] har herudover klaget over, at artiklen skulle have en nedladende tone, men har ikke uddybet, hvori denne skulle bestå. De faktuelle oplysninger i artiklen er ikke bestridt. På denne baggrund finder Pressenævnet ikke grundlag for at kritisere artiklens indhold.
Nævnet udtaler ikke kritik af Jyllands-Posten.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00856.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: