Sagsnummer: 13-70-00587

Medierne afgør selv antallet af debatindlæg fra en læser (Formandssag)

20-12-2013

Klager – en person – klagede over, at Midtjyllands Avis har afvist at bringe et debatindlæg, fordi klager allerede har fået trykt to indlæg om samme emne i en diskussion med en anden læser. Klageren mener, at han er berettiget til tage til genmæle over for den anden læsers seneste debatindlæg. Pressenævnet afviser klagen, da Midtjyllands Avis ikke er forpligtet til at bringe klagers debatindlæg.

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

Uanset, at [Klager]s indlæg i sin indledning betegnes som et genmæle, findes indlægget i sit indhold at have karakter af et læserbrev.
Henvendelsen ses heller ikke at være blevet behandlet som en anmodning om genmæle hos mediet. Der har således ikke over for Midtjyllands Avis været anmodet om genmæle.

 

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Midtjyllands Avis er ikke forpligtet til at bringe [Klager]s debatindlæg.
Klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00587.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: