Sagsnummer: 13-70-00588

Medierne bestemmer selv, hvilke debatindlæg man vil bringe (Formandssag)

20-12-2013

Klager – en person – klagede over, at Weekendavisen ikke har bragt hans debatindlæg og ikke har berigtiget urigtige oplysninger. Pressenævnet afviser klagen, da Weekendavisen ikke er forpligtet til at bringe klagers debatindlæg, og da klager ikke har retlig interesse.

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Weekendavisen er ikke forpligtet til at bringe [Klager]s debatindlæg.
Denne del af klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

 

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
[Klager] er ikke selv direkte eller indirekte nævnt i artiklerne. [Klager] findes herudover ikke i øvrigt at have en sådan retlig interesse i de forhold, der klages over, at der er grundlag for at behandle klagen. De af [Klager] anførte grunde til, at klager skulle have retlig interesse, kan ikke føre til et andet resultat.
Denne del af klagen afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.
Klagen afvises herefter i det hele.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00588.

Del på sociale medier ved at klikke her: