Sagsnummer: 13-70-00582

Medierne udvælger selv debatindlæg (Formandssag)

20-12-2013

Politiken afviser læserbrev, fordi der ikke er plads i avisen. Skribenten klager, idet han finder, at afvisningen af debatindlægget skyldes, at indlægget er kritisk over for Politikens Ledelse. Pressenævnet afviser klagen.

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Avisen er ikke forpligtet til at bringe [Klager]s debatindlæg.
Klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1. 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00582.

Del på sociale medier ved at klikke her: