Sagsnummer: 13-70-00422

Medierne udvælger selv læserbreve (Formandssag)

06-12-2013

Politiken afviser læserbrev, fordi der ikke er plads i avisen. Skribenten klager og kalder det censur med den begrundelse, at alle hans læserbreve om terror i forbindelse med JP/Politikens Hus bliver afvist. Pressenævnet afviser klagen.

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Avisen er ikke forpligtet til at bringe [Klager]s debatindlæg.
Klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00422.

Del på sociale medier ved at klikke her: