Sagsnummer: 13-70-00571

Medierne udvælger selv læserbrevene (Formandssag)

26-11-2013

Ugebladet Hørsholm afviser læserbrev, fordi der ikke er plads i avisen. Skribenten klager over afvisningen. Pressenævnet finder klagen grundløs, fordi avisen selv afgør, hvilke emner den vil skrive om.

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Ugebladet Hørsholm er ikke forpligtet til at bringe [Klager]s debatindlæg.
Klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.
 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00571.

Del på sociale medier ved at klikke her: