Sagsnummer: 14-70-00737

Microsofts msn.com/da-dk er ikke tilmeldt Pressenævnet

16-12-2014

FORMANDSSAG: Msn.com/da-dk skrev i november 2014 artiklen ”Rockere får strafrabat: stak offer 29 gange”. Her står, at klager er medlem af støttegruppen AK81. Det afviser klager, men da online-mediet ikke er tilmeldt Pressenævnet, har nævnet afvist at behandle sagen.

 

Pressenævnets formand udtaler:
 

 

Da den internetside, hvorpå artiklen er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarslovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1. Klagen afvises uden realitetsbehandling.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00737.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: