Sagsnummer: 14-70-00709

Misforståelse ved et telefoninterview

18-12-2014

Ekstra Bladet skrev ”Angriber Thulesen Dahl: Diktatorisk og magtsyg”. Klager, der er blevet smidt ud af Dansk Folkeparti, mener sig fejlciteret, men Pressenævnet finder, at der var tale om en misforståelse og udtaler ikke kritik. Nævnet bemærker, at Ekstra Bladet efterfølgende bragte en omfattende rettelse.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Indledningsvis bemærkes, at optagelsen af telefoninterviewet er indsendt til Pressenævnet af [Klager], og at [Klager] i en mail af 3. oktober 2014 til Ekstra Bladet har oplyst, at optagelsen fuldt ud svarer til, hvad han husker om samtalen.

 

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte jf. punkt A.1.
Det fremgår af uddraget fra telefoninterviewet, at [Klager] omtaler både Anton Petersen og Kristian Thulesen Dahl i forbindelse med eksklusionen fra Dansk Folkeparti. Da journalisten på et tidspunkt stiller spørgsmål angående ”den nye formand”, opstår der efter Pressenævnets opfattelse en misforståelse, som ikke kan tilskrives hverken [Klager] eller journalisten. Nævnet bemærker i den forbindelse, at journalisten spørger om [Klager]s mening om ”den nye formand”, og at Anton Petersen, som [Klager] herefter omtaler uden at nævne navnet, tiltrådte som lokalformand i 2005 og dermed ikke er ”ny” på posten.
Pressenævnet bemærker videre, at Ekstra Bladet – da [Klager] gjorde opmærksom på misforståelsen – har bragt en omfattende rettelse både i avisen og på netavisen ekstrabladet.dk/ekstra.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik af Ekstra Bladet. Nævnet finder heller ikke i øvrigt, at der er grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00709.

Del på sociale medier ved at klikke her: