Sagsnummer: 2000-0110

Pålæg til Danmarks Radio om at bringe kendelse på andet tidspunkt.

06-11-2000

Klageren klagede over, at DR havde offentliggjort en kendelse i strid med medieansvarslovens § 49. Pressenævnet udtalte, at oplæsningen af en kendelse på DR 2 kl. 23.30 ikke når det samme publikum som selve udsendelsen, der havde været bragt på DR 2 kl. 19.30. Dette gælder, uanset at kl. 23.30 efter DR´s opfattelse er "prime …

Klageren klagede over, at DR havde offentliggjort en kendelse i strid med medieansvarslovens § 49. Pressenævnet udtalte, at oplæsningen af en kendelse på DR 2 kl. 23.30 ikke når det samme publikum som selve udsendelsen, der havde været bragt på DR 2 kl. 19.30. Dette gælder, uanset at kl. 23.30 efter DR´s opfattelse er "prime time" på DR 2.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0110.

Del på sociale medier ved at klikke her: